Van chống cháy ngược cho đèn cắt, Hàn Oxy.
Tên sản phẩm: Bộ van chống cháy ngược dùng cho đèn cắt, hàn Oxy & Acetylen
Bộ van chống cháy ngược dùng cho đèn cắt, đèn hàn , đèn khò... Sản xuất bởi Morris/Taiwan theo tiêu chuẩn EN 730-1 : 2002 Hàng nhập khẩu có đầy đủ CO & CQ
Giá:: Liên hệ
Đặt hàngThông số kỹ thuật

MODEL

GAS

FOR

MAX. FLOW

(Lt./Hr)

MAX. INLET

PRESSURE(Bar)

INLET

OULET

H188-R

H188-L

OXYGEN

FUEL GAS

TORCH

7000

2600

10

1.5

9/16”x18 R.H.

9/16”x18 L.H.

9/16”x18 R.H.

9/16”x18 L.H.

H188-RGB

H188-LGB

OXYGEN

FUEL GAS

TORCH

7000

2600

10

1.5

BSP 3/8” R.H.

BSP 3/8” L.H.

BSP 3/8” R.H.

BSP 3/8” L.H.

H188-AR

H188-AL

OXYGEN

FUEL GAS

TORCH

7000

2600

10

1.5

5/8”x18 R.H.

5//8”x18 L.H.

5/8”x18 R.H.

5//8”x18 L.H.

H188-RA

H188-LA

OXYGEN

FUEL GAS

TORCH

7000

2600

10

1.5

BSP 1/4” R.H.

BSP 1/4” L.H.

BSP 1/4” R.H.

BSP 1/4” L.H.

H188-RB

H188-LB

OXYGEN

FUEL GAS

TORCH

7000

2600

10

1.5

M16x1.5 R.H.

M16x1.5 L.H.

M16x1.5 R.H.

M16x1.5 L.H.