Ống thép mạ kẽm 21,2 - 88,3

BẢNG GIÁ SĂT THÉP VÀ PHỤ KIỆN

BẢNG GIÁ MÁY BƠM ĐÀI LOAN

BẢNG GIÁ THÉP ỐNG

BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN ỐNG

Đặt hàngThông số kỹ thuật

Download tài liệu

Bảng giá ống thép kim loại mạ kẽm

C«ng ty Tr­êng Hinh xin göi tíi Quý Kh¸ch hµng lêi chµo tr©n träng vµ hîp t¸c.

C«ng ty chóng t«i göi tíi Quý Kh¸ch hµng b¶ng b¸o gi¸ cña s¶n phÈm èng thÐp m¹ kÏm Hoµ Ph¸t nh­ư sau:

Chñng lo¹i

§é dµy

(mm)

Träng l­îng

(kg/c©y)

§¬n gi¸

(®/kg)

§¬n gi¸

(®/c©y)

Φ 21.2

1.6

4.642

      26,966

      125,615

1.9

5.484

      26,190

      144,045

2.1

5.938

      25,220

      149,865

2.6

7.260

      25,220

      183,330

Φ26.65

1.6

5.933

      26,966

      160,050

1.9

6.961

      26,190

      182,360

2.1

7.704

      25,220

      194,485

2.3

8.286

      25,220

      209,035

2.6

9.360

      25,220

      236,195

Φ 33.5

1.6

7.556

      26,966

      204,185

1.9

8.888

      26,093

      232,315

2.1

9.762

      25,123

      245,410

2.3

10.722

      25,123

      269,660

2.6

11.886

      25,123

      298,760

3.2

14.400

      25,123

      361,810

Φ 42.2

1.6

9.617

      26,966

      259,475

1.9

11.335

      25,996

      294,880

2.1

12.467

      25,026

      312,340

2.3

13.560

      25,026

      339,500

2.6

15.240

      25,026

      381,695

2.9

16.870

      25,026

      422,435

3.2

18.600

      25,026

      465,600

Φ 48.1

1.6

11.000

      26,966

      296,820

1.9

12.995

      25,996

      338,045

2.1

14.300

      25,026

      357,930

2.3

15.590

      25,026

      390,425

2.5

16.980

      25,026

      425,345

2.9

19.380

      25,026

      485,000

3.2

21.420

      25,026

      536,410

3.6

23.710

      25,026

      593,640

Φ 59.9

1.9

16.300

      25,899

      422,435

2.1

17.970

      24,929

      448,140

2.3

19.612

      24,929

      489,365

2.6

22.158

      24,929

      552,415

2.9

24.480

      24,929

      610,615

3.2

26.861

      24,929

      669,785

3.6

30.180

      24,929

      752,720

4.0

33.103

      24,929

      825,470

 

Chñng lo¹i

§é dµy

(mm)

Träng l­îng

(kg/c©y)

§¬n gi¸

(®/kg)

§¬n gi¸

(®/c©y)

Φ 75.6

2.1

22.851

      25,123

          574,240

2.3

24.958

      25,123

          627,105

2.5

27.040

      25,123

          679,485

2.7

29.140

      25,123

          732,350

2.9

31.368

      24,929

          782,305

3.2

34.260

      24,929

          854,085

3.6

38.580

      24,929

          961,755

4

42.400

      24,929

       1,057,300

4.2

44.395

      24,929

       1,106,770

4.5

47.366

      24,929

       1,180,975

Φ 88.3

2.1

26.799

      25,123

          673,665

2.3

29.283

      25,123

          735,745

2.5

31.740

      25,123

          797,825

2.7

34.220

      25,123

          859,905

2.9

36.828

      24,929

          918,105

3.2

40.320

      24,929

       1,005,405

3.6

45.140

      24,929

       1,125,200

4.0

50.220

      24,929

       1,252,270

4.2

52.290

      24,929

       1,303,680

4.5

55.800

      24,929

       1,390,980

Φ 108

2.5

39.046

      25,123

          981,155

2.7

42.090

      25,123

       1,057,785

2.9

45.122

      25,123

       1,133,930

3.0

46.630

      25,123

       1,171,760

3.2

49.648

      24,929

       1,237,720

Φ 113.5

2.5

41.060

      25,123

       1,031,595

2.7

44.290

      25,123

       1,113,075

2.9

47.484

      25,123

       1,193,100

3.0

49.070

      25,123

       1,232,870

3.2

52.578

      24,929

       1,310,955

3.6

58.500

      24,929

       1,458,880

4.0

64.840

      24,929

       1,616,990

4.2

67.961

      24,929

       1,694,590

4.4

71.060

      24,929

       1,772,190

4.5

73.220

      24,929

       1,825,540

Φ 126.8

3.0

54.984

      25,123

       1,382,250

3.2

58.555

      24,929

       1,459,850

3.6

65.661

      24,929

       1,637,360

4.2

76.231

      24,929

       1,901,200

 Hàng trªn  chưa  bao gồm thuế GTGT 10%

Dung sai trọng lượng ±5%. Dung sai độ dày ±2%

Hàng giao tại: Kho C«ng ty Cổ Phần Bảo Trì Kỹ Thuật Công nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TRÌ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP
Email: baotri.kythuat@gmail.com; lengoc_vinh@yahoo.com

Địa chỉ: Lầu 1, Số 788/51C Nguyễn Kiệm, P.3, Q. Gò Vấp, TP.HCM
Tel: 0866749689,0913771002,Fax: 0862835279,MST: 0305901954